150 ₺ ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo fırsatı! Saat 10:00'a kadar verilen siparişleriniz aynı gün kargoda!

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; Türk sanayindeki konusunda öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, global bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.

Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

Değerli Çalışan Adayımız,

Şirketimizde çalışmak için gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. İş başvurunuz kapsamında sunduğunuz kişisel veriler hakkında sizi bilgilendirmek isteriz. İş başvurunuzu yapmadan önce lütfen aşağıda yer alan bilgilendirme metnini okuyunuz.

Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

İş başvurunuzda ilettiğiniz kişisel veriler bir hafta süre ile saklanacak ve saklama süresinin tamamlanmasının ardından silinecektir. Bu sebeple, daha sonra açılabilecek yeni pozisyonlar için başvurunuzu yenilemeniz önem taşımaktadır.

Saygılarımızla,
Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

İşbu internet sitesi (“Site”) veri sorumlusu sıfatıyla Şabanoğlu OSB Mahallesi Ulubatlı Caddesi No:2B/B 55330 Tekkeköy, Samsun adresinde bulunan Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Canik”) tarafından işletilmektedir.

İşbu aydınlatma metni tarafımızca işletilmekte olan Site’nin işletilmesi, üyelik ve Site’den yapacağınız alışverişler sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi sunmakta olup Canik’in tüm veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içermemektedir. Site’nin bazı fonksiyonlarından yararlanmak, etkinliklerimizde yer almak ve birtakım ürün ve hizmetlerimize erişmek için Site'nin belirli bölümlerinde sağlanan ek bildirim ve açıklamaları da okumanız gerektiğini dikkate alınız.

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel verilerinizi, Site’yi ziyaret ettiğinizde, ürünlerimizi sipariş ettiğinizde, Site’ye üye olduğunuzda, Site’de yer alan bir formu doldurduğunuzda ve/veya ürün veya hizmetlerimize veya sair konularda bizimle iletişime geçmeniz halinde otomatik yollarla elde etmekteyiz. Site’yi ziyaret edip Site üzerinden herhangi bir form (üyelik formu, talep formu, iletişim formu, sipariş formu ve insan kaynakları formu) gönderiminde bulunmanız halinde, IP adresiniz otomatik olarak işlenmektedir. Site’den herhangi bir ürünü satın aldığınızda, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, adresiniz, teslimat adresiniz, ödeme ve fatura bilgileriniz elde edilmekte ve işlenmektedir. Site’ye üye olmak istediğinizde, adınız, soyadınız ve adresiniz, tercihinize bağlı olarak teslimat adresiniz elde edilmektedir. Sitede zorunlu bilgilere ilişkin veri girişleri * veya benzeri bir işaretle belirtilmiştir. Zorunlu olmayan bilgilere ilişkin veri girişleri tamamıyla sizin kararınıza bırakılmıştır. Canik, müşterileri hakkındaki bilgilerini geliştirmek, pazarlama yapmak ya da sizi yarışmalara davet etmek için sizden zorunlu olmayan ek bilgiler talep edebilir. Bu tür ek bilgi taleplerine yanıt verip vermemek, tamamıyla sizin onayınıza ve kararınıza bırakılmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde elde edilmekte ve işlenmektedir.

Site’yi ziyaret ettiğinizde ve Site üzerinden form doldurduğunuzda elde ettiğimiz kişiler veriniz, Site’nin işletilmesi, ürünlerimize Site’den erişim sağlanması ve Site’den gerçekleştirilen işlemlerin güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir. Site’den herhangi bir ürünümüzü satın aldığınızda elde ettiğimiz kişiler verileriniz, sipariş ettiğiniz ürünlerin teslimatının sağlanması, siparişinizin takibi, faturalandırma ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; Site’ye üye olduğunuzda elde ettiğimiz kişisel verileriniz üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir. Onay vermeniz halinde, kişisel veriniz ürünlerimize ilişkin pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yönetimi amaçlarıyla işlenebilecektir. Elde edilen kişisel verileriniz, sözleşmenin kurulması ve ifası, işlemenin kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Canik’ in meşru menfaatleri, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve gerekli hallerde açık rızanız çerçevesinde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarımı

Kişisel verileriniz, sipariş ettiğiniz ürünün teslimatı amacıyla kargo şirketlerine; bilgi teknolojileri alt yapısının temini, operasyonel gereklilikler, belirli hizmet ve ürünlerin temini ve “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” bölümünde belirtilen amaç ve hukuki sebepler çerçevesinde internet sitesi hizmet sağlayıcıları, pazarlama hizmet sağlayıcıları veya bilişim teknolojileri destek hizmet sağlayıcılarına ve danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin gizliliğinin ve güvenliğinin temini için, hizmet sağlayıcılardan gerekli güvenlik tedbirlerini almalarını ve uygulamalarını talep etmekteyiz. Ayrıca, kanunlar uyarınca bir kamu kurumunun, kişisel verileri talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak ilgili kamu kurumuna aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olmak kaydıyla karşılanacaktır.

Haklarınız

Tarafınıza ait kişisel verilerin:
(i) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
(ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(iii) Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(iv) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
(vi) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
(vii) Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(viii) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi, itirazlarınızı ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin taleplerinizi, Veri sahibi başvuru formu nu doldurarak aşağıdaki mail adresimize iletebilirsiniz:
kvkk@canikarms.com


Güvenlik

Canik kişisel verilerinizi ile ilgili mevcut risklere karşı korumak için gerekli organizasyonel ve teknik tedbirler almakta ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak ve verilerinizi yetkisiz erişime karşı korumak konusunda azami çabayı göstermektedir.

Değişiklikler

Site üzerinden gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinde değişiklikler olması halinde işbu aydınlatma metni güncellenecektir. Aydınlatma metninin en güncel versiyonuna her zaman Site’den ulaşabilir, böylece Site’de geçekleştirilen veri işleme faaliyetleri hakkında her zaman güncel bilgi edinebilirsiniz. Aydınlatma metnindeki değişiklikler, söz konusu değişiklikleri içerir metnin Site’de yayımlanması ile yürürlük kazanacaktır.

Ayrıca, örneğin yürürlükteki kanunlarda yapılan değişiklikler sonrasında olduğu gibi, yayımlanan Gizlilik Bildirimi üzerinde istediğimiz zaman değişiklik veya düzenleme yapma hakkımız saklıdır.

Gizlilik bildirimindeki değişiklikler bu web sitesine konulmalarından itibaren geçerlidirler. Bu web sitesinin sahip olduğu gizlilik bildiriminden haberdar olmak için lütfen düzenli olarak gizlilik bildirimi sayfasını kontrol ediniz

BİR MAĞAZA BUL

Bölgenizde bir marka mağazası, ortak mağaza veya perakende ortağı bulun.

BİR MAĞAZA BUL

DESTEK MERKEZİ

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Onarım endişeniz mi var? Sorun değil. Yardım etmek için buradayız

BİZE ULAŞ